Faq

Často kladené dotazy

1 / Co je Spread?

Spread je jednoduchý online nástroj, který napřímo propojuje kvalitní influencery, které nazýváme Spreadery, se zadavateli marketingových kampaní.

2 / Jak Spread funguje?

Spreader se u nás zaregistruje, automaticky mu vygenerujeme jeho unikátní odkaz, pak si tento odkaz umístí na své kanály a skrze tento odkaz může Spreaderovi kdokoli zaslat poptávku. Aby mu mohl Zadavatel poslat poptávku, taky projde jednoduchou registrací, a tím jsou obě strany na naší platformě a my jim můžeme zajistit bezpečné prostředí pro vzájemnou spolupráci.

3 / Takže jediná cesta pro oslovení Spreadera je přes odkaz na formulář?

Není. Pokud je u nás zaregistrovaný, je možné ho vyhledat i přes databázi Spreaderů dostupnou z profilu Zadavatele.

4 / Kdo je Spreader?

Jak my říkáme, Spreader je kvalitní influencer. A jeho kvalitu definujeme hodnotami naší platfromy Spread:

  • Nevadí mu barterová spolupráce.
  • Přizpůsobí se jakémukoliv zadání.
  • Platíte za jeho agenta, agenturu, prostředníka a jiné černé pasažéry.
  • Jste pro něj dalším řádkem v seznamu zakázek.

5 / Chci být Spreader. Co potřebuji k tomu, abych se mohl registrovat?

V každém případě je potřeba mít IČO a bankovní účet. Jen díky tomu tě můžeme zaregistrovat do platformy, aby bylo vše správně dle platné legislativy.

6 / Je Spread věkově limitováno?

Není. Pouze pokud je Spreader mladší 18 let, musí si obstarat souhlas od svých zákonných zástupců k Obchodním podmínkám a k uzavíráním dohod mezi Spreaderem a Zadavatelem.

7 / Platím něco za registraci?

Registrace do Spreadu a fungování v něm je zcela zdarma.

8 / Je tedy vše bezplatně?

Náš byznys model je založený na tom, že si bereme provizi za realizovanou kampaň. A to 10 % na straně Zadavatele a 5 % na straně Spreadera. Konkrétní příklad: Pokud se dohodnete na částce 10 000 Kč za spolupráci, Zadavatel fakticky pošle 11 000 Kč na Spread účet a Spreaderovi přijde 9 500 Kč po dokončení své práce. Přijde nám to fér nejen směrem k nám, abychom mohli službu pro vás neustále rozvíjet, ale i pro obě strany, které běžně na trhu dávají až 50 % z ceny prostředníkům.

9 / Jak funguje platba od Zadavatele ke Spreaderovi?

Princip je založen na úschově u nás na Spread účtu. Pokud si odsouhlasíte spolupráci, doporučujeme počkat se začátkem prací na zaslání peněz od Zadavatele do naší úschovy. Ve chvíli, kdy nám přistanou na účet, dáme o tom vědět Spreaderovi a může s jistotou začít realizovat plnění spolupráce. V okamžiku, kdy Spreader svou práci dokončí, dá vědět přes náš systém Zadavateli, ten vše zkontroluje, odsouhlasí a odměna pro Spreadera v tu chvíli odesíláme na jeho účet.

10 / Ručí Spread za kvalitu práce Spreadera?

Službu jsme postavili tak, že dohoda o spolupráci je pouze mezi Zadavatelem a Spreaderem. Spread tak neručí za průběh kampaně. My jsme tu od toho, aby celá spolupráce proběhla co nejjednodušeji, obě strany byly maximálně chráněné v jakékoli situaci a Spreader dostal za svou práci odměnu, na které jste se dohodli. Ostatní však necháváme na vás.

11 / Může Zadavatel zrušit běžící zakázku?

Zadavatel může zrušit zakázku až do data, které jste si společně stanovili jako datum plnění. Je ale potřeba počítat se storno podmínkami. Ty jsou nastaveny tak, aby v této situaci chránily zejména Spreadera, který už možná začal s realizací dohodnuté spolupráce a je v nevýhodné pozici oproti Zadavateli. Pokud ještě neproběhla platba do Spread úschovy, je možné zrušit spolupráci bez penále. Pokud však platba proběhla, řídí se vše podle storno podmínek Spread a část nebo celá odměna patří Spreaderovi.

12 / Může Spreader zrušit běžící zakázku?

Ano, Spreader může zrušit zakázku kdykoli a v takovém případě se vrací 100 % Odměny zpátky Zadavateli. Pokud by se tato situace stala u konkrétního Spreadera vícekrát, budeme s ním situaci řešit napřímo a máme právo mu znemožnit další používání naší platformy.